Vzdělávání se snoubí s výzkumem, inovací a službou společnosti
Jak mohou univerzity vědy a techniky pomoci vytvořit pracovní sílu, která bude čelit výzvám komplexních globálních problémů, které se prolínají napříč technologií a společností? Jak mohou podpořit profesionální a na budoucnost orientovaný rozvoj inženýrů? Navíc, jak mohou univerzity efektivně zdokonalit postupy spoluvytváření výuky? To jsou některé z otázek, které se snažíme řešit pomocí BoostEuroTeQ.

O projektu
BoostEuroTeQ je vědecko-výzkumný projekt financovaný v rámci EU Horizon 2020, který probíhá v letech 2021 až 2024. Jako doplňkový projekt EuroTeQ Engineering University financovaný Erasmus+ je naším cílem podpořit institucionální změnu směrem k odpovědnému výzkumu a inovacím. Multidisciplinární projekt spojuje inženýrské vzdělání, filozofii, etiku, vědu a techniku., Poslední změna: 16.01.2023