Doplňující se partneři, sjednocení společným cílem. Zjistěte více o osmi vysoce renomovaných evropských univerzitách vědy a techniky, které tvoří konsorcium EuroTeQ.

Místní kořeny s dopadem po celé Evropě

Každý ze osmi partnerů, ukotvených v různých geografických a kulturních kontextech, se svým odpovídajícím ekosystémem poskytuje spolupráci EuroTeQ přidanou hodnotu a konkurenční výhodu.

TUM Campus

Technická univerzita v Mnichově (TUM)
je koordinátorem projektu EuroTeQ.

Zavázala se k excelenci ve výzkumu a výuce, interdisciplinárnímu vzdělávání a aktivní podpoře nadějných mladých vědců a podnikatelů. Univerzita také vytváří silné vazby se společnostmi a vědeckými institucemi v Mnichově a po celém světě. TUM byla jednou z prvních univerzit v Německu, která byla jmenována University of Excellence a od té doby nese tento titul.

DTU Campus

Technická univerzita v Dánsku (DTU) je výzkumná, podnikatelská a mezinárodní technická univerzita. Je známá svým průmyslově orientovaným přístupem v oblastech inženýrství a biologických věd. DTU nabízí atraktivní, digitální a globální výzkumné a studijní prostředí. Strategické mezinárodní aliance jako EuroTech a EuroTeQ tvoří významnou část strategie DTU, která je nedílnou součástí všech aktivit univerzity. DTU je místo, kde lidé myslí, mluví a spolupracují napříč akademickými disciplínami a kulturami tak, aby vytvořili udržitelnou budoucnost.

TU/e Campus

Eindhoven University of Technology (TU/e) je mladá univerzita založená v roce 1956 zástupci průmyslu, místní správou a akademickou obcí. Dnes je duch jejich spolupráce stále v centru univerzitní komunity. TU/e podporuje otevřenou kulturu, kde si každý může vyměňovat nápady a přebírat iniciativu. Vzdělávací filozofie je založena na osobní pozornosti a prostoru pro individuální ambice a talenty. Univerzita kombinuje vědeckou zvídavost s praktickou mentalitou. Základní znalosti umožňují studentům navrhovat řešení pro současné i budoucí komplexní problémy.

L´X Campus

École Polytechnique (l’X), spojuje špičkový výzkum, akademiky a inovace na velmi vysoské úrovni vědy a technologie. Tato instituce, která je široce internacionalizovaná, nabízí bakalářské a postgraduální programy – bakalářský, Ingénieur Polytechnicien (magisterský program), magisterský a doktorandský – z nichž všechny jsou vysoce selektivní. École Polytechnique podporuje kulturu excelence se silným důrazem na vědu, zakotvenou v humanistických tradicích.

CTU Campus

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
je jednou z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě. Univerzitu v současné době tvoří osm fakult: Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta dopravní, Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta informačních technologií. Vzdělávání odborníků zajišťuje rovněž Masarykův ústav vyšších studií. ČVUT v Praze nabízí 227 akreditovaných studijních programů více než 17 800 studentům.

TalTech Campus

Technická univerzita v Tallinnu (TalTech)
je výzkumná univerzita, kde se věda přenáší do studia a reálného života prostřednictvím znalostí a spolupráce. Areál je testovacím prostředím pro chytré město a domovem více než 50 high-tech společností. Odborníci z TalTech vytváří například samořídicí auta, IoT řešení a další hmatatelné technologické projekty v kombinaci s budoucími společenskými potřebami, jako je e-governance a kybernetická bezpečnost. Vyrůstá zde další generace inženýrů zaměřená na rozvoj IT a obchodní kultury v Estonsku a v regionu Baltského moře.

HEC Paris je přední evropskou obchodní školou (Business School) a institucí světové úrovně, založenou před více než 140 lety, v roce 1881. Jejím cílem je pozitivně ovlivňovat jak podniky, tak společnost. Se svými 4 500 studenty a 70 000 absolventy bude tato excelentní obchodní škola z oblasti pařížského ekosystému důležitým přínosem při rozvíjení vize EuroTeQ. Odborné znalosti HEC Paris v oblasti inovací, podnikání a zakládání podniků tak doplní stávající technologické znalosti konsorcia EuroTeQ a pomohou utvářet inženýrské vzdělání se skutečným dopadem.

IESE Business School je se svým silným společenským zaměřením a významným dopadem na společnost v oblasti vzdělávání nové generace lídrů IESE Business School dokonale zapadá do konsorcia EuroTeQ. Jako obchodní škola (Businesss School) pomáhá uvádět na trh skvělé nápady. Díky svému jedinečnému humanistickému přístupu a vizi zaměřené na lidské zdroje, s 55 000 absolventy ve 142 zemích a s více než 8 000 absolventy, kteří založili vlastní podniky a získali kapitál 13+ miliard EUR, tato špičková obchodní škola přináší do aliance další úroveň odborných znalostí. IESE je součástí University of Navarra a připojuje se k alianci EuroTeQ se svým kampusem v Barceloně.

EuroTeQ Engineering University vzniká z EuroTech Universities Alliance. Partneři EuroTech École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ve Švýcarsku a Technion Israel Institute of Technology podporují naši vizi a přispívají k našim aktivitám. Jsme hrdí na to, že máme podporu 45 přidružených projektových partnerů z průmyslu a společnosti., Poslední změna: 02.01.2024