EuroTeQ Teaching Fund podporuje učitele na partnerských univerzitách EuroTeQ při realizaci projektů digitální výuky ve spolupráci s evropskými partnery.

Náš cíl

EuroTeQ Teaching Fund si klade za cíl podporovat otevřené vzdělávání a poskytovat inovativní formáty výuky.

Primárně hledáme virtuální výukové formáty nebo kombinované učební přístupy, které fungují jako katalyzátor interakce mezi obory a zároveň přispívají k pochopení procesů tvorby hodnot. Mohou to být stávající nabídky kurzů, které převezmou myšlenku EuroTeQ, nebo nové formáty, které mají být vyvinuty, jako je mikro-kredity – nová forma kvalifikace pro konkrétní znalosti.

Spolutvorba a spolupráce
EuroTeQ Teaching Fund je základním prvkem EuroTeQ Engineering University. Je to jasný závazek k vnitroevropské spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání – chceme spojit silné stránky a vytvořit synergie. Společně s partnery chceme vybudovat komunitu pro učitele – EuroTeQ Learning Labs – pro výměnu nápadů, sdílení nápadů pro inovativní výuku a spolupráci na výukových a výzkumných projektech. Očekáváme, že všichni příjemci grantu Teaching Fund budou otevření k dialogu s partnery, účasti nebo vedení workshopů a podpoře spolupráce na projektu EuroTeQ.

Za tímto účelem jsme otevřeli Fórum pro učitele, abychom vám pomohli najít partnery pro podporu spolupráce při vývoji nových výukových a učebních formátů, sdílení zkušeností nebo žádostí o pomoc při řešení výukových výzev., Poslední změna: 04.11.2022