Aliance EuroTeQ nabízí všem zaměstnancům možnost odborných a také individuálních školení a stáží v rámci EuroTeQ Campus. Učitelé a administrativní pracovníky tak mohou využít možnosti vycestovat na některou z partnerských univerzit aliance EutoTeQ: Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, Ecole Polytechnique a nebo Tallinn University of Technology. EuroTeQ Staff Mobility Programme je unikátní příležitost pro návštěvu prestižních evropských univerzit, rozšíření znalosti a dovednosti, aplikování nových poznatků na svém pracovišti a také pro zapojení do komunity EuroTeQ.

Typy mobilit a doba trvání

Uchazeč může vybrat následující typy mobilit:

 • Krátké (min. 2 pracovní dny + 2 dny na cestování);
 • Standardní (max. 5 pracovních dnů + 2 dny na cestování);
 • Individuální (flexibilní doba trvání; více informací poskytne koordinátor programu nebo institucionální koordinátor programu Erasmus+).

Aktuální témata a oblastí

Co se týče EuroTeQ Staff Mobility Programmes for Teaching, ČVUT v Praze nemá žádné specifické preference a doporučení pro témata a oblasti pro učitele. Všechny mobility tohoto typu a jejich náplň budou domluveny individuálně.

Pro letošní výzvu na ČVUT v Praze byla specifikována skupina nejrelevantnějších témat a oblastí pro přijíždějící a vyjíždějící účastníky EuroTeQ Staff Mobility Programmes for Training:

 • přijímací řízení a administrativní služby (agenda studijních oddělení);
 • podpora mezinárodních vztahů a mobilit;
 • spolupráce s absolventy;
 • marketing a PR;
 • informační technologie a IT služby;
 • HR.

EuroTeQ Campus také uvítá mobility zaměřené na následující témata a oblastí:

 • podpora výzkumu a poradenství pro uchazeče o doktorské studium;
 • vzdělávání a podpora učitelů;
 • administrativní a právní podpora; 
 • strategické plánování a řízení;
 • finanční řízení;
 • online výuka a zkoušení studentů;
 • jazykové služby.

Ucházíte-li o školení nebo stáž, související s jakoukoli jinou oblastí, neváhejte kontaktovat koordinátora programu.

Financování

Mobility zaměstnanců mohou být hrazeny z prostředků programu Erasmus+ a také z jiných zdrojů vysílající univerzity, fakulty nebo pracoviště. 

Pokyny pro přihlášení

OUTGOING

Neváhejte prosím kontaktovat koordinátora programu, který ověří, zda vybraná Vámi VŠ zajistí stáž/školení a následně Vám pomůžeme se zajištěním programu, vyhledáváním relevantních odborníků, přípravy dohody atd.

Uchazeči, kteří mají zájem o konkrétní institucí/pracoviště, se mohou obrátit a zaslat svůj požadavek přímo koordinátorovi nebo příslušné osobě na vybrané hostitelské univerzitě. V tomto případě je důležité uvést následující informace:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • název VŠ, fakulty, pracoviště a také Vaši pracovní pozici;
 • stručně popsat pracovní agendu;
 • definovat cíle a úlohy pro plánovanou mobilitu;
 • typ mobility a dobu trvání;
 • další důležité informace;
 • nezapomeňte prosím přidat adresy koordinátorů z domácí a vybrané hostitelské VŠ do kopie vašeho e-mailu.

Další kroky a pokyny, kteří následují potvrzení vybranou hostitelskou univerzitou zajištění stáže nebo semináře, jsou detailně popsány na portálu ČVUT.

INCOMING

Více informací o možnostech programů mobilit EuroTeQ Campus pro zaměstnance na ČVUT v Praze neváhejte kontaktovat koordinátora z Vaší domovské univerzity:

Cestovní informace

OUTGOING

Vzhledem k epidemické situaci budou všechny mobility plánovány a realizovány dle aktuálních pravidel pro cesty do zahraničí a zpět do ČR. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

INCOMING

Ověřte si prosím aktuální povinnosti a doporučení pro cizince cestující do ČR.

Kontakty

Koordinátor programu

Oleg Fetisov, Ph.D.
EuroTeQ Staff Mobility Programmes
České vysoké učení technické v Praze
e-mail: oleg.fetisov@cvut.cz
tel.: +420 224 353 465, Poslední změna: 15.01.2024