Vedle virtuálního kampusu je Collider srdcem naší evropské univerzity. Vzdělávací soutěže založené na reálných výzvách od našich průmyslových partnerů podporují smíšené týmy, aby společně zkoumaly konkrétní témata a pracovaly na inovativních projektech.

Při výzkumu vědci používají urychlovač (Collider) k urychlení elementárních částic (atomů, elektronů, neutronů…) na velmi vysokou energii, čímž je provokují k dopadu na jiné částice, aby mohli experimentovat, objevovat nebo ověřovat nové teorie a transformovat hmotu. EuroTeQ Collider si klade za cíl stavět na tomto mechanismu: propojovat účastníky s různými profily a osobnostmi s cílem podpořit kreativitu, inovace, sdílené porozumění, umožnit jim představit si nové přístupy, navrhovat nová řešení a vytvářet prototypy, aby moli efektivně řešit příslušné výzvy.

Vzhledem k tomu, že studenti a profesionálové budou spolupracovat společně, zlepší si všichni účastníci nejen své technické dovednosti, ale také si prohloubí své soft-skills, jako je týmový duch, flexibilita pro práci v multikulturním prostředí a designové myšlení, což je velmi důležité v profesní život.

Jak Collider funguje

Komise profesorů a výzkumných pracovníků určí zastřešující témata, kterými se budou budoucí týmy zabývat. Ve druhém kroku studenti vyjádří své konkrétní zájmy v rámci těchto témat, zatímco průmysloví partneři a zúčastněné strany specifikují požadavky na jejich udržitelnost. Na základě tohoto „roje nápadů“ bude navrženo několik výzev, které vyzvou účastníky k prozkoumání různých aspektů konkrétního problému, vývoji řešení, testování a ověřování nástrojů a vytváření prototypů jejich řešení.

Po dobu trvání každého Collideru mohou účastníci žádat o radu a mentorství v rámci sítě EuroTeQ a účastnit se kurzů a konferencí. Porota následně vybere vítězné týmy podle předem stanovených kritérií., Poslední změna: 25.02.2023