V rámci katalogu kurzů projektu EuroTeQ jsme, vedle volitelných kurzů, připravili možnost pro studenty Fakulty STROJNÍ studovat vybrané předměty z katalogu jako ekvivalentní k těm, které jsou zahrnuty ve studijním plánu na ČVUT. Tyto vybrané předměty jsou uvedené zde.

Informativní leták obsahuje kurzy, které garantujeme, že budou nabízeny v akademickém roce 2023/24. V této chvíli je však možné se přihlašovat na kurzy konané v semestru letním. Prosím, čtěte pozorně informace, kdy se kurz koná.

Kurzy, u kterých je uvedený zastupitelný předmět na ČVUT, můžete studovat na partnerské univerzitě nebo na ČVUT dle vlastního výběru, jelikož tyto konkrétní předměty byly vybrány jako vzájemně ekvivalentní. Informace je taktéž zanesena v Bílé knize FS.

Pakliže se rozhodnete studovat předměty ze studijního plánu FS ČVUT virtuálně na zahraniční univerzitě, podmínky (ne)dokončení jsou stejné, jako byste je studovali zde na ČVUT.

Kurzy, kde není uveden zastupitelný předmět na ČVUT, ale jen informace, že je možné studovat předmět jako „extracurricular“ není možné studovat v rámci studijního plánu na ČVUT, ale jen jako volitelné/extrakurikulární.

V případě dalších dotazů zastupitelnosti a uznávání předmětů ze strojního inženýrství se, prosím, obracejte na paní Ing. Andreu Vavřinovou: andrea.vavrinova@cvut.cz 

Jestliže máte zájem o studium výše uvedených předmětů v rámci Vašeho studijního plánu, pošlete email paní Ing. Andree Vavřinové na emailovou adresu: andrea.vavrinova@cvut.cz a uveďte následující informace:

  • jméno, příjmení,
  • předmět, o jaký máte z katalogu zájem,
  • osobní číslo studenta ČVUT,
  • obor, který budete na ČVUT studovat v ZS 23/24,
  • typ studia (BA/MA/PhD), ve kterém budete v ZS 23/24,
  • informaci o tom, zda-li vybraný předmět budete studovat jako zastupitelný ve Vašem studijním plánu či nikoliv

Vybírat můžete samozřejmě i jiné kurzy z katalogu, avšak ostatní kurzy bude možné studovat opět jako volitelné nebo „extracurricular“.

Termín, do kdy je možné se přihlašovat, je stanoven do:

  • 24. 11. 2023

ON-SITE EXCHANGE POSSIBILITIES

Technical University of Munich (TUM)

BSc Mechanical Engineering 
MSc Mechanical Engineering

Technical University of Denmark (DTU)

Department of Mechanical Engineering BSc, BEng and MSc programmes

Eindhoven University of Technology (TU/e)

Department of Mechanical Engineering

BSc Mechanical Engineering, MSc Mechanical Engineering and additional MSc programmes from the department

École Polytechnique (l’X)

Department of Mechanics

Czech Technical University in Prague (CTU)

Faculty of Mechanical Engineering

BSc Mechanical Engineering and several MSc programmes

Tallinn University of Technology (TalTech)

Department of Mechanical and Industrial Engineering MSc Mechatronics, Poslední změna: 03.01.2024