ČVUT v Praze se zapojilo do mezinárodního projektu EuroTeQ a studenti tak mají jedinečnou možnost virtuálně studovat vybrané volitelné předměty na předních technických univerzitách v Evropě.

Nabízené předměty jsou vyučované v anglickém jazyce a pro studenty zapojené v projektu EuroTeQ jsou dostupné zpravidla online nebo hybridní formou (EuroTeQ studenti online, domácí studenti prezenčně), případně formou typu blended, zahrnující krátkodobou fyzickou mobilitu. Upozorňujeme, že v případě výběru blended kurzu, je možné, že si bude muset student hradit náklady na výjezd na partnerskou univerzitu z vlastních finančních zdrojů.

U každého kurzu v katalogu je také obsažena informace, pro jaký typ studia je kurz primárně určen. Prosíme studenty, aby si vybírali zejména z kurzů, které jsou určené pro jejich typ studia, vyhnou se tak případnému odmítnutí od partnerské univerzity v případě naplnění kapacit. Dále prosíme studenty, aby taktéž zvážili svou úroveň anglického jazyka ke studiu na zahraniční univerzitě. Doporučená úroveň anglického jazyka je B2.

Vybírat můžete předměty z EuroTeQ katalogu kurzů dostupného zde.

Přihlašování

Pakliže Vás nabídka předmětů z katalogu zaujala a vybrali jste si předmět, který byste rádi studovali na jedné z partnerských univerzit, zašlete email paní Ing. Andree Vavřinové na emailovou adresu: andrea.vavrinova@cvut.cz, a uveďte následující informace:

  • jméno,
  • předmět, o jaký máte z katalogu zájem,
  • osobní číslo studenta ČVUT,
  • fakultu a obor
  • typ studia (BA/MA/PhD.)

Termín, do kdy je možné se přihlašovat je 29. 7. 2024.

Přesný počet kurzů na jednoho studenta není ze strany ČVUT omezen. Záleží jen na studentovi, jak vyhodnotí náročnost svého studia a zvládnutí všech studijních povinností. Doporučujeme si zapsat maximálně 3 kurzy v daném semestru. Prosím, přistupujte tedy k výběru předmětů s rozmyslem, abychom se důstojně zařadili mezi partnerské univerzity nejen počtem studentů, kteří mají zájem studovat tyto předměty, ale i počtem studentů, kteří studium předmětů i úspěšně završili.

Rádi bychom studenty informovali, že konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do vybraného kurzu je na partnerské univerzitě.

Odhlášení z kurzu

Pokud se stane, že se student nemůže nadále účastnit kurzu, který si vybral, je nutné, aby o této skutečnosti neprodleně informoval vyučujícího na partnerské univerzitě, tamního koordinátora a také koordinátora ČVUT – paní Ing. Andreu Vavřinovou: andrea.vavrinova@cvut.cz.

Pokud tak student neučiní sám, může být dotázán na důvod nepokračování v zapsaném kurzu. Důvody odhlašování jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou pro budoucí zkvalitňování mobilit studentů.

Uznávání kreditů

Transcripty za získané kredity si mezi sebou ve většině případů předávají projektoví koordinátoři. Ti je po obdržení zašlou na součást, kde student studuje a požádají proděkana pro studium o uznání předmětů do studia na ČVUT. Proděkan pro studium rozhodne s konečnou platností, zda kredity za odstudovaný předmět v zahraničí studentovi uzná či nikoliv. Pokud chce mít student jistotu uznání kreditů, doporučujeme kontaktovat proděkana pro studium ještě předtím, než se student do kurzu nominuje přes koordinátora ČVUT.

Uznávání kreditů za odstudované předměty EuroTeQ závisí na studijním programu. Pakliže studijní program nabízí výběr z balíčku volitelných předmětů, bude předmět v případě uznání uznaný jako volitelný. Jestliže studijní program nenabízí balíček volitelných předmětů, kredity za úspěšně zakončené předměty ze zahraniční univerzity budou studentům připočteny jako kredity navíc ke studiu. V obou případech budou úspěšné ukončené předměty uvedeny v dodatku k diplomu včetně názvu univerzity, kde student daný předmět studoval.

Upozorňujeme, že v důsledku rozličných délek semestrů a rozložení akademických roků na jednotlivých partnerských univerzitách může převod kreditů trvat déle.

V případě, že se studentovi nepodaří úspěšně zakončit volitelný předmět na partnerské univerzitě, (náročnost, kolize rozvrhů…) a získat tak potřebné kredity, nic se neděje, student nebude nijak penalizován.

Zapojením do projektu EuroTeQ se studenti automaticky stávají členy komunity EuroTeQ a souhlasí se zasíláním informací o dalších akcích EuroTeQ a s vyplněním dotazníku spojeného s projektem., Poslední změna: 21.05.2024