Workshop on Experience with Collider – 22. 2. 2023, 3. p.m.


Dne 14. listopadu proběhly na půdě Fakulty stavební závěrečné prezentace projektů, které vznikly v rámci předmětu EuroTeQ Collider. Samotné zadání vzešlo od průmyslových partnerů aliance EuroTeQ a navržená témata se vázala k výzvě „Leave no Waste Behind“. Odbornou porotu nejvíce zaujaly projekty „ComSIC“; Optimising placing of combined charging lights in the city, „A New Life for Waste Heat“ a „Optimum Recycle“.

Představení vítězných projektů je k dispozici zde.

Stream finále soutěže EuroteQaThon můžete sledovat v pátek 25. listopadu od 9:00 hodin. Jeho obsahem budou prezentace projektů, závěrečný ceremoniál a vyhlášení celkového vítěze.


Téma 2022: Nenechte za sebou žádný odpad! – Leave No Waste Behind!

I pro letošní výzvu je hlavním tématem „Nenechte za sebou žádný odpad“. Vše se tedy točí kolem omezení odpadu a likvidace odpadu. Nakládání s odpady je obrovský problém pro mnoho nejrychleji rostoucích světových ekonomik. Můžete nám pomoci utvářet inovativní nápady pro budoucnost Evropy!

Důležité termíny:

Do 31. října si předmět zle zapsat v KOSu, a to pod kódem CTUQCOL2

Launch event pro Collider + setkání a diskuze s průmyslovými partnery: 3. listopadu 2022
Samotný Collider bude probíhat v násdujících termínech: 3. – 6. listopadu a 12. – 13. listopadu
Finální prezentace + výběr 3 nejlepích týmů, kteří se zúčastní soutěže EuroTeQaThon: 14. listopadu
EuroTeQaThon proběhne na TU Mnichov ve dnech 23. – 25. listopadu

Vítězné 3 týmy z EuroTeQaThon čeká prezentace jejich výsledků v Bruselu, a to 19. – 20. ledna 2023.

Pro Collider 2022/2023 byla vypsaná tato témata (pouze v AJ):

Rethinking Waste – Ocean Bound Plastics

Theme: Digitalize Idea generation for novel applications of Ocean bound plastic.

Waste Into Product: New Life for Ocean – Bound Plastics

Theme: Eradicate the use of virgin plastics by designing a fully sustainable and circular value chain for ocean bound plastic.

Optimization of power production at gas pressure reduction facilities

Companies try to optimize their production processes. Amongst others, this can be achieved by applying new innovative technologies, or by finding ways how to increase utilization of the existing machinery park.

Detection management of gas leakages

Methane emissions are a significant contributor to the rising concentration of greenhouse gases in Earth’s atmosphere and are therefore partially responsible for near-term global heating. Reducing methane emissions by capturing or utilizing the gas can produce simultaneous safety, environmental and economic benefits.

Reachable charging infrastructure

Theme: Public charging infrastructure – how to bring charging stations into the streets
most effectively

Contact person: Henri Achten

The answers to the most frequently asked questions are available in this FAQ Collider.

More questions? Please join the EuroTeQ Discord server or Go to the Collider website., Poslední změna: 04.01.2023